Reitan grupės tvarumo tikslai ir iššūkiai

Reitan grupės tvarumo tikslai ir iššūkiai

Caffeine Line

,,Reitan“ grupės tvarumo strategija yra suskirstyta į tris kertines sritis, kurių tikslas yra mažinti įmonės poveikį aplinkai, siūlyti mūsų klientams tvarius produktus ir ugdyti visuomenę apie tvarumo svarbą. Mūsų strategija yra pagrįsta Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais ir mokslu apie devynias planetos ribas.

 

Planetos ribos – tai koncepcija, padedanti suprasti Žemės planetos sistemas ir funkcijas, ir žmogaus veiklos poveikį šioms sistemoms. Devynios ribos apibūdina devynis procesus, kurie reguliuoja Žemės sistemos stabilumą ir atsparumą. Devyni ribiniai planetos procesai yra: stratosferos ozono sluoksnio nykimas, biologinės įvairovės nykimas, cheminių medžiagų taršos reguliavimas, klimato kaita, vandenynų rūgštėjimas, gėlo vandens vartojimas ir pasaulinis hidrologinis ciklas, žemės sistemos pokyčiai, azoto ir fosforo srautai išmetami į biosferą ir vandenynus, aerozolio koncentracija atmosferoje.

 

Šie vienas kitą veikiantys procesai atlieka gyvybiškai svarbias Žemės sistemos funkcijas ir sukuria erdvę, kurioje Žemė yra tinkama ir saugi vieta gyventi žmonėms ir kitoms gyvoms būtybėms. Peržengdami šias ribas, destabilizuojame planetos paramos sistemas, kurių dėka sukūrėme savo civilizaciją. Kyla pavojus, kad gali įvykti rimti ir negrįžtami aplinkos pokyčiai.

 

Visi šie pokyčiai yra rizikingi verslui.

 

Šie iššūkiai mums taip pat suteikia galimybę iš naujo apmąstyti savo verslą, kad jis būtų sėkmingas ir tvarus dabartiniame pasaulyje. Esame tikri, kad prisidėdami prie tvarios ateities didinsime savo, kaip verslo, sėkmę. Tai leis mums veikti sąmoningai ir atsakingai, užtikrinti savo ateitį ir kurti reikšmingus pokyčius.

 

Štai keturi išskirtiniai būdai, kuriais tvarus verslas įgyja konkurencinį pranašumą:

–        Tvariai dirbančios įmonės efektyviau valdo resursus.

–        Tvarių įmonių rizikos lygis yra mažesnis.

–        Tvarių įmonių darbuotojai ir klientai yra lojalesni.

–        Tvarios įmonės yra novatoriškesnės.

 

Tam kad prisitaikytume prie mūsų besikeičiančio pasaulio ir mažintume savo poveikį aplinkai esame išsikėlę dvyliką tikslų, kuriuos siekiame įgyvendinti kartu su visais kitais „Reitan Convenience“ padaliniais.

 

Dvylika „Reitan Convenience“ poveikio aplinkai mažinimo tikslų:

–        Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas pagal Paryžiaus susitarimo 1.5°C tikslą.

–        Skatinti tiekėjus nusistatyti savo poveikio aplinkai mažinimo tikslus.

–        Mažinti plastiko naudojimą ir rinktis tvariausias praktikas atliepiančias pakuotes, remiantis tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos teisėkūra.

–        Mažinti nurašomo ir išmetamo maisto kiekius.

–        Mažinti savo CO2 pėdsaką atidarinėjant ir renovuojant prekybos vietas.

–        Sudarinėti asortimentą su mintimi, kad mūsų produktai nedarytų žalos tiek žmogaus sveikatai, tiek mūsų planetai.

–        Identifikuoti ir ilgainiui sumažinti savo asortimente produktus su ingredientais, kurių gamyba reikalauja daug žemės, vandens ir oro išteklių, pavyzdžiui: cukrus, kakava, soja, palmių aliejus.

–        Remti gyvūnų gerovę ir užtikrinti saugų antibiotikų naudojimą.

–        Kurti inovatyvias partnerystes, remiančias tvarius ūkininkavimo modelius.

–        Įgalinti savo darbuotojus, ugdyti jų gebėjimus ir lyderystę.

–        Stiprinti savo, kaip tvaraus prekinio ženklo ir atsakingo visuomenės veikėjo vaidmenį.

–        Užtikrinti, kad tvarūs pasirinkimai yra patogūs mūsų klientams.

 

Daugiau apie mūsų veiklą galite skaityti mūsų tvarumo ataskaitose:

REITAN CONVENIENCE TVARUMO ATASKAITA – 2023 metai

REITAN CONVENIENCE TVARUMO ATASKAITA – 2022 metai

REITAN CONVENIENCE TVARUMO ATASKAITA – 2021 metai

GRĮŽTI ATGAL
0